W dniach 25-28 kwietnia 2017r. troje pracowników Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM uczestniczy w 20th WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine, który odbywa się w Toronto (Kanada).
Kongres ten jest jednym z największych międzynarodowych spotkań na całym świecie,            w którym uczestniczą przedstawiciele z ponad 50 krajów. 

Podobnie jak w poprzednich latach, WADEM Congress jest okazją do dzielenia się i wymiany wiedzy, doświadczeń, najlepszych praktyk w przedszpitalnej i szpitalnej opiece medycznej, medycynie ratunkowej i katastrof. To także okazja do nawiązania międzynarodowych kontaktów i wspólnego kreowania rzeczywistości ratownictwa i medycyny, która w obliczu współczesnych zagrożeń, stoi przed ogromnymi wyzwaniami.

Przedstawiciele Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM zostali zaproszeni do zaprezentowania swoich prac- dwóch w sesjach posterowych oraz jednej w formie krótkiego wykładu. Będą uczestniczyć także w wykładach specjalistów, panelach dyskusyjnych oraz warsztatach, które Organizatorzy przewidzieli w czasie trwania wydarzenia.

Z pewnością będzie to dobrze wykorzystany czas.

 

Rejestracja Rejestracja

Kontakt Kontakt

Adres:
ul. Kopernika 19, Kraków 31-501

Tel: +48 12 421 21 28

Fax: +48 12 421 20 41

E-Mail:
medycynakatastrof@uj.edu.pl